Interim management

Ook op het vlak van Interim Management biedt FlowFast ondersteuning.

Vaak gaat het hier om teams waar een concrete uitdaging voor de manager ligt. Er loopt bijvoorbeeld een groot project dat naast de dagelijkse werkzaamheden tijd en kennis van het team vergt, en waarbij er naar de balans in tijdsverdeling moet worden gezocht.

Of er zijn recent teamleden bijgekomen of vertrokken, waardoor er nog niet echt van een “team” gesproken kan worden.

Er is een nieuw IT systeem (ERP, WMS, PIM, Stockmanagement, TMS) geimplementeerd maar het werken hiermee is nog onvoldoende geintegreerd in de werkprocessen.

Er kan sprake zijn van verouderde of onlogische werkprocessen.

Er kan onduidelijkheid zijn over doelstellingen, prioriteiten en werkzaamheden.

Allemaal zaken waarbij FlowFast kan helpen.

Kernwoorden hier zijn structuur en helderheid aanbrengen, in samenwerking en met oog voor de mens.

nl_NLDutch