Project Management

De Supply Chain is een complexe machine van mensen, systemen en processen. Hierop ingrijpen lijkt vaak een intimiderende taak: waar te beginnen, wanneer de continuïteit van de processen een absolute noodzaak is? Hier ligt de expertise van FlowFast.

FlowFast analyseert de processen, identificeert het verbeterpotentieel en maakt onderscheid tussen korte termijn winst en lange termijn initiatieven. Doelstellingen worden duidelijk geformuleerd, gezamenlijk met de klant. Vervolgens betrekt zij uw organisatie en haar medewerkers actief in het verandertraject, om zo een duurzame verandering te bewerkstelligen.

Hierbij wordt inhoudelijke Supply Chain kennis gecombineerd met gebruik onder andere de Lean methodiek en de principes van Agile werken.

nl_NLDutch