Diensten

Projectmanagement

Met jarenlange ervaring op het gebied van projectmanagement is FlowFast in staat uiteenlopende procesontwerp en -optimalisatievraagstukken om te zetten in concreet resultaat . Hierbij wordt gebruik gemaakt van projectmanagement aanpak op basis van Lean Six Sigma, gecombineerd met een agile aanpak. De DMAIC cycle is een belangrijke richtlijn, welke op pragmatische wijze wordt toegepast.

Aan het begin van elke opdracht bepaalt FlowFast samen met u als klant de gewenste eindsituatie. Hierbij wordt eveneens aandacht besteed aan de context . Een vraagstuk in de Supply Chain staat immers nooit op zichzelf en moet altijd bekeken worden in het verband van de keten.

Vervolgens wordt een projectplan opgesteld waarbij het vaak grote en complexe vraagstuk teruggebracht wordt naar overzichtelijke deelinitiatieven.

Stakeholders en teamleden worden actief in het proces betrokken en er wordt een beroep gedaan op hun inhoudelijke kennis van de organisatie. Niet alleen kunnen zo krachten worden gebundeld, ook zorgt dit voor draagvlak en continuïteit van het initiatief.

De werkwijze van FlowFast heeft een iteratief karakter. Aan het begin van een traject is de complete dynamiek van een situatie bijna nooit in zijn volledigheid duidelijk. Hoewel er veel energie wordt gestoken in de beginfase om deze dynamiek en de scope van een project duidelijk te krijgen, is het de overtuiging van FlowFast dat er met voortschrijdend inzicht gewerkt moet worden, en niet ondanks. Uiteraard gebeurt dit in nauw overleg met opdrachtgever en stakeholder. De ervaring leert dat het expliciet maken van deze inzichten en deze verwerken in de aanpak, leidt tot betere en meer gedragen resultaten.

Bij realisatie wordt altijd gekeken naar borging van de verandering. Geen eenmalige resultaten dus, maar een duurzaam ontworpen proces. Betreft het project een nieuwe werkwijze voor een afdeling of team, dan zal het team getraind worden in de nieuwe manier van werken.

nl_NLDutch