Het nut van een normaalverdeling

Breekt het zweet je uit bij het zien van deze afbeelding? 📈

normaalverdeling

Voor degenen die het gevoel krijgen alsof ze weer in de schoolbanken zitten bij het zien van een normaalverdeling – geen stress. Wat het ook alweer is maar vooral hoe je dit soort informatie in je voordeel kunt gebruiken leg ik hieronder uit.

De normale-of klokcurve is een visuele weergave van variantie. Het geeft het bereik van waarden weer die een activiteit kan aannemen. In de context van procestijden: hoe veel verschil er kan zitten tussen de tijd die het proces / de processtap kan duren. Hoe breder de normaalcurve, hoe groter de variantie en dus de afwijking ten opzichte van het gemiddelde.

Waarom is dit van belang?
Als je hoge variantie in je procestijden hebt zorgt dit voor een bepaalde mate van onvoorspelbaarheid. Het betekent dat we niet nauwkeurig kunnen voorspellen wanneer een taak voltooid zal zijn. Je kan wel een gemiddelde berekenen, maar dat kan een heel vertekend beeld geven als de individuele waarden daar ver boven of onder kunnen liggen.
Denk bijvoorbeeld aan een processtap waarbij sommige producten na 1 minuut klaar zijn, en andere pas na 20 minuten. Dan wordt het lastig om met zekerheid te voorspellen wanneer je aan de volgende stap kan beginnen.

Deze hoge variantie kan de “flow” van je proces verstoren en knelpunten (“bottlenecks”) veroorzaken. Andere processtappen kunnen overbelast of onderbenut raken, wat resulteert in inefficiëntie en disbalans. We hebben dan te maken met productiviteitsverlies en verspilling, zoals gedefinieerd door de Lean-principes.

En daar blijft het niet bij; de impact van variantie gaat verder dan alleen productiviteit en wachttijden. Het heeft ook invloed op de kwaliteit en klanttevredenheid.
Inconsistenties kunnen namelijk leiden tot fouten, herbewerking en afwijkingen van de gewenste normen. Dit alles levert naast extra kosten vaak ook vertraging op.

Het verminderen van variantie verbetert niet alleen de voorspelbaarheid en efficiëntie, maar verbetert ook de algehele kwaliteit van de output. Door te focussen op het minimaliseren van variaties, creëer je een stabielere en gecontroleerdere omgeving waarin je proces optimaal presteert.

Kortom, het weergeven van je proces(tijden) in de vorm van een normaalcurve kan je een hoop inzicht opleveren die je niet krijgt als je alleen naar gemiddelden kijkt.
Het reduceren van de variantie kan worden aangepakt door continue verbetering en een datagedreven aanpak. Door variantie proactief te beheren en te verminderen, kun je de wendbaarheid, efficiëntie en klanttevredenheid van je proces verbeteren.

nl_NLDutch